солом янського району

Відділ туристсько-краєзнавчої роботи

У відділі туристсько-краєзнавчої роботи працюють гуртки різноманітних направлень, забезпечуючи навчання та розвиток дітей від 6 до 21 років

Відділ туристсько-краєзнавчої роботи

Передбачає різнобічний розвиток особистості дитини, загальне оздоровлення її організму, зміцнення фізичних і духовних сил, вдосконалення техніко-тактичної туристської майстерності, набуття навичок самостійної діяльності, ініціативності та співпраці в команді, вивчення свого краю і виховання патріота своєї Батьківщини. Також формування умінь адаптуватися в умовах природного і соціального середовища в ході туристської, спортивно-пізнавальної діяльності та життєдіяльності.

У відділі
реалізуються гуртки
за наступними напрямами:

Юні туристи

Метою гуртка є виховання у дітей ціннісного ставлення до навколишнього світу, виявлення особистих якостей, їх задатків, нахилів, здібностей.  В ході занять вихованці набувають знання з техніки туризму, привчаються до самообслуговування, розвивають спостережливість.

Беруть участь у змаганнях, активно проводять вихідні та канікули під час навчально-тренувальних зборів та подорожей.

Керівники – Максим Семенов, Михайло Козачук, Катерина Уніченко

Пішохідній туризм

Заняття за програмою «Пішохідний туризм», підготовка та участь у районних та міських заходах з техніки пішохідного, водного туризму та спортивного орієнтування. Організація та участь вихованців у туристських походах та експедиціях, навчально-тренувальних та оздоровчих таборах.

Керівники – Андрій Лемещенко, Юлія Ковалишина, Наталія Сиротенко, Ігор Рудєв, Сергій Лемещук,  Андрій Кошкін, Олена Панчук, Анастасія Ющенко

Водний туризм

Має на меті виховання у гуртківців почуття патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до історичних, культурних та природних пам’яток рідної землі, навчити вихованців долати природні та штучні перешкоди, орієнтуватися на місцевості, організовувати бівуак та побут в польових умовах, надавати долікарську допомогу, обслуговувати та ремонтувати катамаран, байдарку тощо в умовах спортивно-туристського походу, формування у вихованців високих моральних якостей, самодисципліни, вміння визначати мету та досягати її, працювати в колективі (команді), аналізувати власні дії та дії товаришів, сприяти підвищенню рівня туристсько-спортивної майстерності вихованців, підготувати їх до участі в спортивних туристських походах та змаганнях з відповідного виду спортивного туризму відповідного рівня складності.

Керівник – Ігор Рудєв

Туристи-краєзнавці

Юні туристи-краєзнавці – перша сходинка до пізнання вихованцями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття та історико-культурного надбання України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти, уміння спостерігати за навколишнім середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу. Уміння орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати елементарні емітовані та природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки в туристських подорожах та під час змагань.

Керівник – Геннадій Уніченко

Географічне краєзнавство

Уміння досліджувати та раціонально  використовувати природні ресурси, знайомитися та вивчати природні багатства рідного краю, кліматичні та погодні умови. Досліджувати, проводити пошукові роботи, вміти описувати досліджувані об’єкти в т.ч. природні (ріки, озера, болота, рослинність, ґрунти),  вивчати мікроклімат, готувати колекції та гербарії, оформляти польовий зошит та щоденник досліджень за вибраною темою, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки участі у туристських подорожах та змаганнях; брати участь в  учнівських, студентських конкурсах науково-дослідницьких робіт, конференціях, олімпіадах тощо.

Керівник – Тамара Яковлєва

Джун Рі До

Студія  Джун Рі До   (Таеквондо)  засновано у 1993 році.

Гуртки студії працюють за Навчальною програмою з позашкільної освіти фізкультурно – оздоровчого напряму “Філософія дії  Джун Рі До”. Ефективність використання даного напрямку роботи обумовлена вдалим поєднанням  таеквондо, філософії та вивчення іноземної  (англійської) мови.  Тобто, Джун Рі До   являє собою систему розвитку дітей  від 4-х до 18 років, з яскраво вираженою оздоровчою, виховною та освітньою спрямованістю. Головним здобутком цієї системи є вдале та гармонійне поєднання дитячих потреб та шляхів їх задоволення в процесі позашкільної роботи. Вихованці студії  беруть участь у змаганнях  европейського та світового рівня.

Керівники – Коробов Олександр, майстер, 7-й Дан з таеквондо;

Нестеренко Дмитро, майстер, 4-й Дан з таеквондо; Оліфер Юрій, 3-й Дан з таеквондо;

Фадєєв Станіслав, 3-й Дан з таеквондо.

Інші відділи

Відділі технічної творчості
34 груп в них 510 вихованців
Читати Далі
Відділ організаційно-масової роботи
30 груп в них 450 вихованців
Читати Далі
Відділі естетичного виховання
66 груп в них 962 вихованців
Читати Далі
Відділі прикладного та образотворчого мистецтва
37 груп в них 571 вихованців
Читати Далі